Titulní stránka

Geografický výskyt příjmení v roce 2014

cetnost-tabulka-uvod-2014

   Naše příjmení není po republice rozmístěno pravidelně, ale z větší části je soustředěno do tří oblastí. Uveřejňuji podrobné tabulky s výskytem příjmení Kňourek a Kňourková v naší zemi. Zeměpisné rozložení výskytů příjmení je rozděleno až do tzv. obcí s rozšířenou působností. Celkem se vyskytuje naše příjmení v 63 takových oblastech.

 

   Podobně jako v článku z roku 2010 předkládám podrobný rozbor zeměpisného výskytu příjmení Kňourek a Kňourková v České republice. V dalším textu uvádím místo Kňourek a Kňourková zkratku „KN a KN“.

cetnost-graf-2014   Uvedené informace se vztahují k lednu 2014. Výskyt příjmení KN a KN je v tomto článku uveden vzhledem k tzv. obcím s rozšířenou působností, resp. jejich správním obvodům. 

   Název obce (města) představuje celou oblast, pro kterou je daná obec tzv. obcí s rozšířenou působností. Těchto oblastí je v naší republice 205. Příjmení KN a KN lze nalézt v 66 takto definovaných oblastech, tedy v 31 %.

   Místa výskytu jsourozdělena do stejných sedmi geografických oblastí jako v minulém článku. Pracovně je nazývám jmény podle obcí (resp. oblastí) s nejvyšším výskytem příjmení: Hořice, Mikulov, Praha, Varnsdorf, Zlín, Nýřany a České Budějovice. Graf s výskytem příjmení KN a KN v těchto oblastech je zobrazen vlevo. Procenta představují výskyt v dané oblasti pro příjmení KN a KN společně. Podrobnější členění je uvedeno v tabulkách dále v textu.


Oblast Hořice

   Největší výskyt příjmení zůstává na Hořicku a přilehlých oblastech – především Hradci Králové a Dvoře Králové nad Labem. V této části naší země žije 43 % všech nositelů příjmení KN a KN. Jejich počet se nezměnil, je jich opět 215.

   Počet obvodů s výskytem příjmení KN a KN je v oblasti Hořice také největší. Do této oblasti jsem zařadil ještě následující obvody:Jaroměř, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové Město nad Metují, Čáslav, Nový Bydžov, Trutnov, Jičín,Nová Paka, Mnichovo Hradiště, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Mladá Boleslav, Holice, Kolín, Svitavy, Semily, Hlinsko a Přelouč. 

 

Oblast Mikulov

   Druhou významnou oblastí je mikulovsko a brněnsko. Zde je však téměř jisté, že příjmení KN a KN zde nemá žádné historické kořeny a jeho častý výskyt souvisí s poválečnou reemigrací z rumunské Svaté Heleny a z bulharského Vojvodova. V této části jižní Moravy žije 18 % nositelů našeho příjmení, jejich počet se oproti minulým statistikám snížil z 83 na 76.

   Do oblasti Mikulov jsem zahrnul obvody Mikulov, Brno, Židlochovice, Břeclav, Velké Meziříčí, Šlapanice, Moravský Krumlov a Třebíč.

   V obvodech Brno, Blansko a Hustopeče se navíc objevuje příjmení Knaurek, které je modifikací příjmení Kňourek a tak jej do výčtu a do oblasti zájmu zahrnuji také.

 

Oblast Praha

   Třetí významnou oblastí je oblast Praha, kde se podíl výskytu příjmení zvýšil  na 15 %. K hlavnímu městu jsem přiřadil také obvody Brandýs nad Labem, Rakovník, Kralupy nad Vltavou, Roudnice, Beroun, Mělník a Hořovice. Nejsem si jistý, zda častý výskyt příjmení KN a KN v hlavním městě je způsoben jeho velikostí, anebo zda má nějaké historické souvislosti.

    Ve třech výše uvedených oblastech Hořice, Mikulov a Praha žije v současné době 74 % KN a KN.

 

Varnsdorf, Zlín, Nýřany a České Budějovice

   Ve zbývajících čtyřech oblastech žije přibližně čtvrtina KN a KN (26 %). Celkem tyto čtyři oblasti představují 22 obvodů.

 

oblast
Hořice
Hořice
Hradec 
Králové
Dvůr 
Králové
Jaroměř
Kostelec 
n. Orlicí
Nové Město
Dobruška
Náchod 
Kňourek
26
13
11
6
5
4
5
Kňourková
22
14
10
8
6
6
6
 
Čáslav
Nový Bydžov
Trutnov
  Jičín 
Nová Paka
Mnichovo 
Hradiště
Pardubice
Ústí
nad Orlicí 
Kňourek
5
2
4
4
3
4
1
2
Kňourková
5
8
5
2
3
1
3
2
  Mladá
Boleslav
Holice Kolín Semily Hlinsko Svitavy Přelouč  celkem
Kňourek 3 2 2 1 1 1 1 112
Kňourková 0 1 1 1 1 1 0 112
celkem   224

 

oblast
Mikulov

 Mikulov 

   Brno  

 Břeclav 

Židlochovice

   Velké    
Meziříčí

 Šlapanice

 Moravský 
Krumlov

   Třebíč   

  Blansko  

Hustopeče

celkem

Kňourek 23 8 4 2 1 2 1 0 1 1 43
Kňourková 14 16 3 2 3 1 0 1 0 0 40
celkem   83

 

oblast
Praha

   Praha   

Brandýs 
n. Lab.

Rakovník

Kralupy
nad Vltavou

Roudnice
nad labem

 Beroun 

  Mělník  

 Hořovice 

celkem

Kňourek 22 4 2 2 2 2 1 0 35
Kňourková 22 5 3 2 2 1 1 2 38
celkem   73

 

oblast
Zlín

Uherské 
Hradiště

Přerov

  Zlín  

  Olomouc  

Prostějov

Vsetín

Kopřivnice

celkem

Kňourek 6 5 4 1 1 2

0

19
Kňourková 3 4 5 3 2 0 1 18
celkem   37

 

oblast
Varnsdorf

  Varnsdorf  

   Ústí nad Labem

Litoměřice

    Teplice   

  Rumburk 

  celkem  

Kňourek 7 8 3 2 1 21
Kňourková 7 3 3 1 0 14
celkem   35

  

oblast
Nýřany

 Nýřany 

  Plzeň  

Karlovy Vary

 Tachov 

    Aš    

Chomutov

Podbořany

celkem

Kňourek 11 2 4 2 0 0

0

19
Kňourková 7 3 1 2 1 1 1 16
celkem   35

 

obl. České Budějovice

České 
Budějovice

Soběslav

Písek

celkem

Kňourek 8 2 0 10
Kňourková 10 4 1 15
celkem   25

 

Závěr

   Poměr zastupení příjmení KN a KN v jednotlivých oblastech zůstal v přibližně stejném poměru. Největší pokles zaznamenala oblast Zlín -14 %, oblast Mikulov -10 %, Varnsdorf -8 %, Hořice -4 %. Jediný nárůst byl zaznamenán v Praze, +9 %. Tato čísla jsou v podstatě v souladu s trendem snižování počtu obyvatel v malých obcích a narůstání počtu obyvatel ve velkých městech.

   Počet nositelů příjmení KN a KN se oproti roku 2010 snížil z 525 na 503, tedy o 4 %. Více se na snížení podílely ženy poklesem o 5 %, muži o 3,5 %. 

Bořivoj Kňourek

Kňourkovi ve městech České republiky